Menu:


PRELĀTA ANTONA BOLDĀNA
KAPA PIEMINEKĻA PASVĒTĪŠANA VARAKĻĀNOS


Pirms 100 gadiem, 1917. gada 13. oktobrī Fatimā, Portugālē, notika Dievmātes pēdējā brīnumainā parādīšanās  trīs ganiem: Franciski, viņa māsai Jacintai un māsīcai Lūcijai.

Lai godinātu Dievmātes vēstījumu, noslēdzoties simtgadei kopš viņas parādīšanās Fatimā, V. E. Rēzeknes – Aglonas bīskaps Jānis Bulis 13. oktobrī celebrēja Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā sv. Misi.

 

Svētās Mises laikā bīskaps uzsvēra Dievmātes lomu  katra cilvēka dzīvē un ticības tikuma nepieciešamību, veidojot sabiedrības un katra cilvēka garīgo dzīvi.

 

Pēc svētās Mises tika iesvētīts mūžībā aizgājušā prelāta Antona Boldāna kapa piemineklis. Visus klātesošos uzrunāja Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu draudzes prāvests Juris Mukāns, uzsverot priestera kalpošanas lielo dāvanu Baznīcai. Priesteriskā kalpošana ir dāvana un liels pacietības noslēpums. Caur priestera rokām tiek saņemti daudzi sakramenti, kas norāda uz kalpošanas daudzveidību.

 

Savukārt Rīgas svētās Magdalēnas Romas katoļu draudzes prāvests Andris Kravalis pateicās V. E. bīskapam Jānim Bulim par svinēto svētās Mises upuri, draudzes lokeckļiem, pilsētas un novada vadībai un klātesošajiem  par lūgšanām un atbalstu. Uz kapa pieminekļa attēlots Jēzus, kas krustā sists Golgātas kalnā un ap krustu vīnogu zari. Šis attēls ir reprodukcija krucifiksam no 1975.gada Jubilejas Gada.

 

Rudens ziedi un sirsnīgie vārdi liecināja, ka draudze Varakļānu draudze pateicas Dievam par prelāta priesterisko kalpošanas laiku Varakļānos un citās draudzēs.

 

Antons Boldāns ir dzimis 1930. gada 20. septembrī Baltinavas pagastā. Par priesteri ordinēts 1954. gada 26. septembrī. Kopš 1996. gada ir prelāts (Praelatus honorarius). Kā vikārs viņš ir kalpojis Bēržu (1954-1956) un Varakļānu (1956-1957) draudzēs, par prāvestu Ruskulovā (1957-1959), Kupravā un Liepnā (1959-1961), Malnavā (1961-1974), Ludzā (1974-1980) un Varakļānos (kopš 1980) un arī Stirnienē (kopš 1990).

 

Svinību noslēgumā V. E.bīskaps Jānis Bulis Varakļānu Romas katoļu draudzei stādīja priekšā jauno draudzes prāvestu un Varakļānu dekanāta dekānu Česlavu Mikšto. Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze