Menu:

Latvijas un igaunijas bīskapu konferenču bīskapi
audiencē pie pāvesta franciska

2015. gada 11. jūnijā pāvests Francisks tikās ar Latvijas un Igaunijas Bīskapu konferenču locekļiem, saistībā ar viņu vizīti ad limina Apostulorum.

 

Bīskapiem nosūtītajās piezīmēs pāvests min, ka Latviju un Igauniju ilgu laiku apspieda režīmi, kas balstījās uz ideoloģijām, kas ir pretējas cilvēka cieņai un brīvībai. Tagad pāvests brīdināja bīskapus: ,,Jums ir jāstājas pretī citām viltīgām briesmām, kā sekulārisms un relatīvisms”. Francisks viņus iedrošināja strādāt nepagurstot, paliekot uzticīgiem ,,Kristus Evaņģēlija, pestīšanas vārda, sludināšanai katram cilvēkam katrā laikā un kultūrā.”

 

Svētais tēvs atgādināja bīskapiem, ka šajā ,,jaunajā evaņģelizācijā” viņi nav vieni. Viņi var rēķināties ar saviem priesteriem. Pāvests aicināja veltīt sevi pastāvīgai lūgšanai par aicinājumiem, kā arī lūdza bīskapus labi rūpēties par jauno priesteru formāciju.

Pāvests Francisks  pieminēja arī konsekrēto ļaužu labo darbu. ,,Īpaši šajā viņiem veltītajā gadā,” viņš sacīja, ,,ir noderīgi pārliecināties, ka viņi saprot, ka tiek novērtēti ne tikai viņu kalpojuma dēļ, bet pirmkārt par patieso viņu harzimas un liecības bagātību.”

Arī laji, pāvests sacīja, ir atbildīgi par evaņģelizācijas misiju. Bīskapi ir aicināti pārraudzīt un iedrošināt laju attiecīgo misiju tā, lai laji varētu ,,veidot savu sirdsapziņu un padziļināt savu Baznīcas izjūtu, īpaši, apgūstot tās sociālo mācību.” Viņš iedrošināja bīskapus un viņu tautu atbalstīt ekumēnisko dialogu, kas ,,ir nepieciešams mūsdienās”, kad sociālais miers bieži tiek traucēts ētisku un lingvistisku atšķirību dēļ.

Kā ierasts viņam vēršoties pie bīskapiem, pāvests Francisks fokusējās arī uz ģimeni, ko viņš nosauca par ,,Dieva dāvanu, lai pēc Dieva attēla radītais vīrietis un sieviete varētu pilnībā realizēties.” Mūsdienās, viņš turpināja, laulība bieži tiek uztverta kā ,,emocionāla apmierinājuma” veids, kas var būt jebkurā veida un var tikt mainīta. Pāvests teica, ka šī laulības ,,reducētā koncepcija” skar arī kristiešus un tas noved pie vieglas izvēles par labu laulības šķiršanai vai pie šķiršanās de facto. Viņš aicināja bīskapus pārbaudīt sevi attiecībā un laulību sagatavošanu jauniem pāriem un pastorālajām rūpēm par pāriem, kas dzīvo neierastos apstākļos, ,,lai bērni nekļūtu par pirmajiem upuriem un pāri nejustos izslēgti no Dieva žēlastības un Baznīcas rūpēm.”

Visbeidzot pāvests Francisks atzina, ka ekonomiskā krīze Latvijā un Igaunijā ir novedusi līdz emigrācijai, kas atstāj sekas uz ģimenēm, kuras parasti uztur viens no vacākiem. Bīskapu un priesteru pastorālās rūpes un draudzes mīlošais atbalsts ir īpaši svarīgs šādām ģimenēm.

Vizītes noslēgumā pāvests Francisks deva savu apustulisko svētību bīskapiem, kā arī priesteriem, klosterļaudīm un lajiem, kas viņiem ir uzticēti.

    Ievietots: 16:07, 11.06.2015.                                               Teksts: radiovaticana.va angļu sekcija
                                                                                                                                  Tulkojums: radieceze.lv

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze