Menu:


piedaloties lmt rīkotajā projektā "kopējam labumam", balvu draudze ieguvusi modernu apskaņošanas aparatūru

Pateicoties LMT un Balvu novada pašvaldības iniciatīvai rast papildus finansējumu idejas realizēšanai, Balvu Romas katoļu draudze īstenoja projektu ,,Kopējam labumam”, kura rezultātā tika iegādāta apskaņošanas aparatūra. 1. septembra priekšvakarā Balvu Romas katoļu baznīcā notika sv. Mise bērniem un jauniešiem,  skolēniem un studentiem, kā arī skolotājiem, lūdzot Dieva žēlastības jaunajam mācību gadam. 

 

Pēc sv. Mises  Balvu Sakrālās kultūras centrā plkst. 18:00 notika koncerts ,,Nāc gaismā!”. Koncerts tika atklāts ar Imanta Ziedoņa ,,Gods Dievam augstībā”, kam sekoja U. Marhilēviča un G. Rača dziesma ,,Liesmiņa”, ko izpildīja koncerta jaunākā dalībniece Evelīna Pipcāne. Koncerta vadītāja lomā iejutās prāvests Mārtiņš Klušs, kurš gan atzina, ka tādu pienākumu veic pirmo reizi, taču jāpiebilst, kas tas viņam izdevās ļoti labi. Koncerta programmā tika iekļautas gan laicīgās dziesmas un skaņdarbi, gan garīgais repertuārs. Klausītāji bija ļoti atsaucīgi un jau koncerta nākamā dziesma ,,Nedalāmā”, ko izpildīja Aiga Mača, tika aktīvi atbalstīta ar publikas aplausiem dziesmas laikā. Koncertu kuplināja arī Sintijas Pitkevičas izpildītā dziesma ,,Uz vienu dienu„ un Agitas Melbergas izpildījumā dzirdētā ,, Miljons domu nakts”. Ovācijas un īpaši aplausi tika veltīti Harijam Ločmelim un Jānim Budevičam, kā arī  koncertmeistaram Viktoram Bormanim,  pēc  Miroslava Kolstrunka skaņdarba ,, Asaras naktī” atskaņošanas. Šis skaņdarbs nevarēja atstāt vienaldzīgu nevienu no klausītājiem. Izpildījums bija brīnišķīgs! Koncerta neatņemama sastāvdaļa bija arī Ritas Keišas izpildītais ,,Alleluja”, kurš šajā vasarā baznīcā tika atskaņots vairākkārtīgi laulībās, kuras tika reģistrētas Balvu Romas katoļu baznīcā.  Koncertu noslēdza garīgais repertuārs. Astras Ločmeles – Ambarovas izpildījumā dzirdētā Jolantas Kanašķes  dziesma ,,Ko man nozīmē” un pašas Astras sacerētā dziesma ,,Nāc gaismā!” klausītājus aicināja uz pārdomām un dziļāku ieskatīšanos sevī, savā sirdī. Sintijas Sirmaces izpildītā dziesma ,,Svētī Kungs, šo mūsu zemi” kopā ar Kristīni Budeviču, izskanēja kā visu klausītāju kopējais lūgums Dievam.

 

Projekta ,,Kopējam labumam” ietvaros iegādātās apskaņošanas iekārtas tika izmantotas pilnā apmērā un tika ļoti atzinīgi novērtētas gan no skatītāju, gan no koncerta dalībnieku puses. Pedagoģe Rita Keiša izteica vēlmi labprāt  sadarboties, jo ar tik labu aparatūru nemaz tik bieži darboties nesanāk. Prieks par paveikto, prieks par sadarbību, prieks, ka projekts ir attaisnojis savu nosaukumu ,,Kopējam labumam”. Esam atvērti, aicinām organizēt pie mums konferences, seminārus, koncertus u.c. pasākumus!

Visi mīļi gaidīti Balvu Sakrālās kultūras centrā! 


Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze