Menu:
kristus augšāmcelšanās svinības
rēzeknes jēzus sirds katedrālē

2015. gada 5. aprīlī ticīgie pulcējās Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, lai kopīgi svinētu Kristus Augšāmcelšanos. Bīskaps uzsvēra, ka šie ir  svarīgākie kristiešu svētki, jo kā saka apustulis Pāvils: ,,Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu ticība" (sal. 1 Kor 15, 14). Tāpēc katram no mums ir jāpriecājas par šo Kristus uzvaru pār nāvi, kā arī jācenšas sagatavot savas dvēseles, lai pēc nāves tās būtu cienīgas ieiet augšāmceltā Kristus priekā debesu valstībā.


    Ievietots: 13:06, 05.04.2015.                                                                                               radieceze.lv


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze