Menu:

atvērto durvju diena rīgas garīgajā seminārā

Iesācies maija mēnesis: tikko izplaukušas koku lapas, jau labu laiku dzirdamas putnu dziesmas, bet vēl skaistākas par tām ir Dievmātei veltītās melodijas pie Latgales ceļmalas krucifiksiem. Liekas, ka šī senā un tik skaistā tradīcija ir palikusi vairs tikai Latgales laukos, bet, ja uzmanīgi klausās, to var sadzirdēt pat pašā Rīgas centrā, Katoļu ielā 16, Garīgā semināra kapelā, un pie apkārtējā dārza grotas. Iesācies mēnesis, kad Vissvētākā Jaunava Marija tiek īpaši godāta: gan dziedātas viņai veltītās dziesmas un litānija, gan skaitīts Rožukronis.

Garīgajā seminārā šis mēnesis aizsākās ar rekolekcijām, kuras vadīja semināra studiju prefekts priesteris Modris Lācis. Sestdien, 2. maijā, notikušajās konferencēs priesteris Modris akcentēja Marijas lomu kristieša pestīšanas ceļā, norādot uz viņas kā starpnieces lomu mūsu attiecībās ar Jēzu. “Visu, ko Viņš jums teiks, dariet” ( 2,5) - vārdi, ko Marija kāzās Galilejas Kānā sacīja apkalpotājiem, kad bija pietrūcis vīna, norādīdama uz Jēzu. Tieši šie vārdi parāda Dievmātes nozīmi - viņa ved mūs pie sava Dēla. Priesteris Modris konferences beigās atgādināja skaisto, Dievmātei veltīto metaforu - Jūras zvaigzni, kas rāda ceļu pat tumsā. Viņa ir zvaigzne, uz kuru kristietim ir vērts raudzīties ne vien tādēļ, ka būdama “jaunā Ieva” viņa kā pirmā radība paklausīja Dievam, dodot mums iespēju tikt pestītiem caur viņas miesīgo Dēlu, bet arī kļuva mums par ceļa rādītāju. Vēl vairāk – garīgo māti ir devis pats Pestītājs, būdams piekalts pie krusta, sakot savam māceklim: “Lūk, tava māte!” ( 19,27) Kuram gan vēl vairāk uz sevi jāattiecina šie vārdi, ja ne semināristam, kurš ir aicināts kļūt par Kristus mācekli!

Paldies Dievam, kurš tik brīnišķīgi visu sakārto caur semināra vadību, jo tieši rekolekciju laikā notika arī atvērto durvju diena. Lai gan aicināti bija visi, liels prieks, ka lielākā daļa apmeklētāju bija jauni puiši, no kuriem daži apsver iespēju tuvākajā laikā stāties pirmajā kursā. Visas dienas garumā apmeklētājiem bija iespēja gan vērot, gan piedalīties visās semināristu aktivitātēs - sv. Misē, Stundu liturģijā, meditācijā, konferencēs, un pat ēdienreize bija kopā ar semināristiem. Dienas otrajā pusē visi apmeklētāji bija aicināti uz pasākumu semināra vecajā korpusā, kur muzikālā grupa “Semināristi” dziedāja dziesmas, semināra vicesenjors Valters stāstīja par semināra vēsturi, senjors Roberts Andžāns un Andrejs Kassirovs par semināristu ansambli, diakons Juris visus aizrāva ar atjautīgu spēli, bet trešā kursa studenti Kristaps Oliņš un Jānis Rajeckis deva liecības par to, kā Dievs viņus rosināja atbildēt aicinājumam uz ordinēto priesterību. Pasākuma beigās visiem klātesošajiem bija iespēja uzdot jautājumus, ko daži arī izmantoja, bet noslēgumā visiem par klātbūtni un atsaucību pateicās semināra rektors pr. Pauls Kļaviņš. Vērtīgus vārdus sanākušajiem teica garīgais tēvs pr. Imants Medveckis, MIC, sakot: “Tas nav velti, ka jūs esat šeit atnākuši.” Šajā ziņā varētu atsaukties uz Svētajiem Rakstiem: “Pat mati uz jūsu galvas visi saskaitīti.” (Mt 10,30)

Kopumā Rīgas Garīgo semināru atvērto durvju dienā apmeklēja 17 interesenti no visām Latvijas diecēzēm. Prāvs viesu skaits bija no Liepājas kopā ar prāvestu Gati Bezdelīgu, bija viesi arī no Kuldīgas, Tukuma, Jūrmalas, Rīgas, Balviem, Ludzas u.c. apdzīvotām vietām. Daži viesi par iespēju būt seminārā bija tādā sajūsmā, ka palika arī uz Vesperēm, vakara adorāciju un Kompletoriju. Rekolekciju un atvērto durvju dienas noslēgumā dziedot “Ave Regina caelorum”, novēlam gan savu, gan semināra ciemiņu aicinājumu mūsu mātei Marijai, kura, kā citēja priesteris Modris, ir arī aicinājuma māte. Jo tieši viņa no visām radībām ir tā, kura vislabāk pazīst mūsu aicinātāju Jēzu Kristu. Viņa svētī visus savus Māras zemes bērnus un rūpējas par sava Dēla sekotājiem – topošajiem un esošajiem priesteriem.


    Ievietots: 10:06, 23.04.2015.                                                                               sem. Vincents Tabors

Foto no RGS arhīva

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze