Menu:
atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša:


I   ja piektdienā iekrīt:

        1. vispārējā Baznīcā noteiktās obligātās svinības:

                  1) Vissv. Jaunava Marija, Dieva Māte – 1. janvāris;

                  2) Kunga Parādīšanās jeb Epifānija (Triju Ķēniņu jeb Zvaigznes diena) - 

                                                                                                                                        6. janvāris;

                   3) Svētais Jāzeps – 19. marts;

                   4) Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils – 29. jūnijs;

                   5) Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšana – 15. augusts;

                   6) Visi svētie – 1. novembris;

                   7) Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā ieņemšana – 8. decembris;

                   8) Kristus Dzimšana – 25. decembris.

                  

         2. vispārējā Baznīcā noteiktās svinības:

                    1) Kunga Pasludināšana – 25. marts;

                    2) Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana – 24. jūnijs;

                    3) piektdiena Kristus Dzimšanas svētku oktāvā;

                    4) piektdiena Kristus Augšāmcelšanās svētku oktāvā;

                    5) Vissvētā Jēzus Sirds.

         3. Baznīcā Latvijā noteiktās svinības un svētki, valsts svētki:

                     1) Līgo diena – 23. jūnijs;

                     2) sv. Meinards - 14. augusts;

                     3) diecēzes vai draudzes svētā aizbildņa diena;

                     4) V. J. Marijas Dzimšana - 8. septembris;

                     5) Latvijas Republikas proklamēšana - 18. novembris.

           4. kāzas vai bēres – mielasta dalībniekiem

               (izņemot Lielo piektdienu un  Pelnu trešdienu).

                     

II   tiem, kuri ēd kopgaldā (izņemot Lielo piektdienu un Pelnu trešdienu): skolēniem, karavīriem un citiem, tomēr atturību šajā gadījumā aizvietojot ar citiem pašaizliedzības darbiem vai lūgšanu.

III   Kristus Dzimšanas svētku un Kristus Augšāmcelšanās svētku vigilijā saskaņā ar vispārējiem Baznīcas noteikumiem par gavēni.

Ievietots: 11:51, 04.03.2014.                                                                                                        

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze