Menu:

aglonā atskatās uz konsekrētajai dzīvei
veltītā gada aktivitātēm

2015. gada 21. novembrī Aglonas bazilikā pulcējās konsekrētās personas no visas Latvijas, lai kopīgi atskatītos uz aizvadītā, Konsekrētajai dzīvei veltītā, gada notikumiem.

Svēto Misi kopā ar Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapu Jāni Buli un Jelgavas diecēzes bīskapu Edvardu Pavlovski svinēja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Pedro Lopess Kintana, kā arī daudzi priesteri. Savā uzrunā nuncijs sacīja, ka Marija sevi veltīja Dievam un ar tādu attieksmi arī dzīvoja, un veltīšanās nozīmē atzīt Dieva darbus. Tās pamatā ir arī lūgšanas aspekts, jo dodam Dievam savu nabadzību un lūdzam, lai Viņš to pārveidotu tā, lai tā nestu augļus.

Kā upurdāvana pie altāra tika nesta grāmata ar 956 cilvēku vārdiem. Tie ir cilvēki, kuri apņēmušies lūgt par konsekrētajiem un aicinājumiem uz Dievam veltītu dzīvi.

Pēc dievkalpojuma sekoja svētā Jāņa Pāvila II relikviju pagodināšana, kā arī kopīga fotografēšanās, agape un pārrunas par to, kā pavadīts gads.    Ievietots: 12:19, 23.11.2015.                                                                                             radieceze.lv

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze