Menu:
 
rēzeknes pilsētas skolu 12. klašu absolventi
pulcējās pie māras pieminekļa


   
     Ievietots: 15:09, 16.05.2014.


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze