Menu:MŪŽĪGO MIERU DOD VIŅAM, KUNGS,
UN MŪŽĪGĀ GAISMA LAI ATSPĪD VIŅAM


2017. gada 17. decembrī, Adventa III svētdienā, mūžībā aizgāja Malnavas, Ruskulovas un Salnavas draudžu prāvests Jāzeps Aglonietis. Sēru dievkalpojums un izvadīšana notika 2017. gada 21. decembrī. Malnavas draudzes baznīcā Kārsavā, kuras dārzā priesteris tika arī apbedīts. 

Jāzeps Aglonietis dzimis 1942. gada 18. jūlijā Jaunaglonā. Ieguvis nepabeigtu augstāko izglītību Latvijas Valsts Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas novirzienā. 1969. gadā iestājies Rīgas Garīgajā seminārā. Par priesteri J. Aglonieti 1973. gada 2. septembrī iesvētīja bīskaps Valerians Zondaks. Primīcijas dievkalpojums notika tā paša gada 3. septembrī Rīgas svētā Franciska draudzes  baznīcā, sekundācija 8. septembrī Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes baznīcā.

No 1973. līdz 1974. gadam viņš kalpojis kā Rēzeknes vikārs un Ozolmuižas prāvesta vietas izpildītājs. No 1974.  līdz 1978. gadam bijis Rēzeknes vikārs. 1978. gadā tika iecelts par Elernes draudzes prāvestu, kur kalpoja līdz 1985. gadam, periodiski apkalpojot arī Jaunborni, Sventi un Sileni. No 1985. līdz 1987. gadam bijis Daugavpils Dievmātes draudzes prāvests.  No 1987. līdz 1991. gadam kalpojis kā Rīgas svētā Alberta draudzes prāvests, kādu laiku apkalpojot arī Pēterniekus. 1991. gada 18. jūnijā priesteris J. Aglonietis tika iecelts par Malnavas, Salnavas un Ruskulovas draudžu prāvestu, kuras apkalpojot arī aizgāja mūžībā. 

Lūgsim žēlsirdīgo Dievu, lai Viņš uzņem priestera Jāzepa dvēseli savās debesu mājās un atalgo viņu par  dedzīgo kalpojumu Baznīcai un tautai. 

    Ievietots: 08:40, 18.12.2017.                                                                                 radieceze.lv


 Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze