Menu:Kora „Mirabilis” ziemassvētku ieskaņas koncerts

Šī gada 13. decembrī Rēzeknes kultūras namā notika Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles kora „Mirabilis” Adventa koncerts. Korim šis koncerts jau ir kļuvis par jauku tradīciju. Tas ir noticis, pateicoties mūsu skolotājai un kora vadītājai Nellijai Sarkanei. Viņa kā gādīga mamma vienmēr rūpējas par saviem audzēkņiem un kopš kora pirmsākumiem ir izaudzinājusi vairākas koristu paaudzes. Viņas skolēni, kora dalībnieki tagad gan mācās, gan strādā dažādās Latvijas malās. Par godu šim koncertam visi cenšas savākties kopā.

Koncerta programma parasti ir ļoti bagāta un daudzveidīga. Tajā koris izpilda dažādas Adventa un Ziemassvētku laika dziesmas. Programmu bagātina arī dažādi instrumentāli skaņdarbi. Tos izpilda mūsu kora dalībnieki, kuri ir arī Rēzeknes Jāņa Ivanova mūzikas skolas audzēkņi. Šogad koncerta sākumā klausītāju uzmanībai savus skaņdarbus piedāvāja jaunākie kora dalībnieki Elgars Jānis Munda (J. B. Lulli „Ārija”), Linards Puncuļs (D. Steibelts „Adagio”) un Antons Adijāns (A. Pirumovs „Jautrā pastaiga”). Mūsu korī dzied arī vairākas ģimenes. Māsas Ilva un Līna Lontones atskaņoja „Ziemassvētku dziesmiņu”.

Kora izpildījumā skanēja dziesmas latviešu, latgaliešu un poļu valodā.

Koncerta turpinājumā izskanēja vēl daži izjusti un profesionāli skaņdarbi. Tos izpildīja Agate Vancāne (S. Maikapars „Stacato prelūdija”). Serafima Nizimindinova (M. Moškovskis „Dzirkstelītes”) un Lindas Laduses izpildījumā skanēja F. Šopēna „Noktirne”. Linda ir arī kora koncertmeistare un Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas 4. kursa studente. Visus šos gadus viņa ir bijusi liels atbalsts skolotājai visos koncertos un arī svētdienas svētajās Misēs Rēzeknes katedrālē.

Šogad kora koncertu bagātināja arī Rēzeknes Katoļu vidusskolas dramatiskā pulciņa grupa skolotājas Valdas Igaunes vadībā. Viņi skatītāju uzmanībai piedāvāja ludziņu par Ziemassvētku tematiku.

Koncerta turpinājumā izskanēja arī vairākas solistu izpildītas dziesmas. Linda Pudnika dziedāja dziesmu "Ja vien tu zinātu", Diāna Kempiša izpildīja dziesmu „Nāc, Kungs Jēzu, nāc”. Aija Babre visiem klausītājiem vēlēja svētīgu šo Adventa laiku un ar savu dziesmu atgādināja, ka „Debesis ir tuvu klāt”. Brāļi Puncuļi izpildīja savu nu jau ļoti populāro dziesmu „Antracīts” un turpinājumā visus klausītājus un kora dalībniekus aicināja uz kopīgu sadziedāšanos.

Koncerta noslēgumā skanēja nu jau par šī koncerta tradīciju kļuvusī Ziemassvētku dziesma „Jūs, bērniņi, nāciet”.

Koristi un kora vadītāja Nellija Sarkane izsaka lielu pateicību visiem, kas atbalstīja mūs koncertā un tiem, kas atbalsta kori ikdienā. Liels paldies Rūtai Leglerei, Valdai Igaunei, vecākiem, klausītājiem un visiem kora dalībniekiem. Īpašs paldies bīskapam Jānim Bulim, kurš atbalsta mūsu kori kopš pašiem tā pirmsākumiem.

Šajā svētku laikā koris „Mirabilis” novēl visiem baltus un mīļuma pilnus svētkus. Lai jaundzimušais Kristus-Bērns ienes jūsu ģimenēs prieku, mīlestību un saticību. Lai šajā klusajā un baltajā naktī svētums vieno mūs. Lai eņģeļu gaviles skan un vieno mūs zem šīm debesīm. Priecīgus Kristus Dzimšanas svētkus!

                                               
                                                                  Kora dalībniece Valda Laizāne


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze