Menu:
 
pasaules jauniešu dienu krusts ludzas draudzē


    Ievietots: 9:42, 08.08.2014.

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze