Menu:atskats uz pasaules jauniešu dienām polijā

Šovasar, no 20. jūlija līdz 1. augustam, Polijā, Krakovā norisinājās Pasaules Jauniešu dienas 2016, kurās piedalījās arī jaunieši no Latgales. Mēs kopīgi izgājām no savas komforta zonas, lai kopā ar pāvestu Francisku satiktu Jēzu. Izbraucot no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles, ceļš veda uz Polijas pilsētu Elku, kur mūs sagaidīja cilvēku laipnība, viesmīlība un patiesa ticība Dievam. Šeit aizvadītās 5 Dieva žēlastību pilnas dienas bija ļoti blīvi piepildītas gan ar garīga rakstura, gan izklaides veida pasākumiem. Tas ievadīja lielo notikumu Krakovā.

Elkā piedalījāmies ļoti bagātīgā pasākumu programmā, kur viens no skaistākajiem notikumiem bija svētceļojums pa sv. Jāņa Pāvila II takām. Kā ekskursijas galapunkts bija Vigrijas (Wigry) klosteris, kur notiekošās slavināšanas, sadancošanās un sadziedāšanās, mūs spēcīgi saviļņoja. Sv. Tomasa draudzes prāvests Elkā ar rūpību sekoja mūsu labsajūtai, viesģimenes mūs pieņēma kā savus bērnus, bet brīvprātīgie kļuva par tuviem draugiem. Elkā pavadītā laika kulminācija bija sv. Mise  sv. Jāņa Pāvila II laukumā, kur kopā ar mums sanāca svētceļnieki no visas pasaules, kas tobrīd mitinājās vietējās draudzēs – lietuvieši, angolieši, itāļi, vācieši, ukraiņi, paši poļi, latvieši un krievi. Pasākuma laikā skaists bija uzvedums par kristietības ienākšanu Polijā, pēc kura notika valstu prezentācija ar dziesmām un dejām un kopīga adorācija Vissvētākā Sakramenta godam. Laiks Elkā bija tik brīnišķīgs, ka latviešiem un poļiem bija ārkārtīgi grūti šķirties citam no cita. Šeit izpaudās mūsu tautu spēcīgā draudzība Jēzū Kristū.

Arī Krakovā poļi mūs uzņēma ar lielu mīlestību un atvērtību, atverot durvis nepazīstamiem cilvēkiem. Uz Pasaules Jauniešu dienām bija ieradušies vairāk nekā 2 miljoni cilvēku. Trīs rītus mūs katehēzēs Krakovā uzrunāja Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs un kopā ar Liepājas diecēzes bīskapu Viktoru Stulpinu sv. Misē deva svētību svētceļniekiem no Latvijas. Ar asarām acīs daudzi izdzīvoja Krustaceļu Blonijas laukumā, kur  sirds dziļumos iespiedās meditāciju teksti, kā arī staciju vizuālie atainojumi. Pasaules Jauniešu dienu noslēguma kulminācija bija vigilija, kuras laikā jaunieši no dažādām valstīm dalījās ar savām liecībām par Dieva žēlastībām, bet vēlāk tika izdalītas un aizdedzinātas svecītes, kuras turot rokās mēs kopīgi adorējām Vissvētāko Sakramentu. Noslēguma dienu sagaidījām, guļot zem zvaigžņotajām debesīm.

Šajās dienās mēs piedzīvojām ko īpašu, iespējams, iedvesmojāmies pārmaiņām savā dzīvē. Labākais veids kā mīlēt Dievu, ir ļaut, lai Dieva mīlestība caur mums turpinātos mīlestībā pret apkārtējiem. Lūgšana nav vienkārši pareizo vārdu atrašana, bet gan saruna ar Dievu. Jauniešu dienas lika mūsu sirdīm, prātam un radošajam potenciālam sarosīties no jauna.

Lielu paldies sakām priesteriem Staņislavam Prikulim, Jurim Skutelim, māsām Lilianei Bertrand un Ritai Refalo, kuri mūs pavadīja šajā garajā ceļojumā, morāli atbalstīja un uzturēja garīgo vienotību. Īpašu pateicību gribam teikt Preiļu Romas katoļu draudzes dekānam Jānim Stepiņam par iespēju apmeklēt šo skaisto pasākumu, kur guvām jaunus draugus, spilgtus iespaidus un garīgu stiprinājumu.

Visu Latgales svētceļnieku vārdā,
Laura Repele, Inta Gribonika, Preiļu Romas katoļu draudze.


* * *


Šīs bija manas pirmās Pasaules Jauniešu dienas, kurās piedalījos. Pirms braukšanas uz tām es biju dzirdējis tikai citu stāstīto un piedzīvoto, bet ir svarīgi pašam to izjust un no sirds izbaudīt. Iespaidi bija ļoti dažādi un interesanti, no kuriem varēja iegūt daudz ko jaunu. Bija iespēja redzēt Polijas dabas dažādību, vietējo cilvēku viesmīlību un ikdienas gaitas, kā arī lūgšanas nozīmīgumu viņu dzīvēs. Liels prieks bija par tām ģimenēm, kuras mūs uzņēma savās mājās, kuras centās mums dot visu iespējamo, lai mēs – svētceļnieki, justos pēc iespējas labāk un būtu priecīgi.

Bet vislielākais prieks bija par to, ka ir tik daudz jauniešu, kas vēlas būt pēc iespējas tuvāk Dievam, kas vēlas Viņu meklēt un ielaist savās sirdīs. Viņi vienojās kopīgā lūgšanā ar pāvestu, kurš arī deva labus padomus mūsu jaunatnei. Turklāt tā bija visas pasaules jauniešu vienotība, kuriem bija viens kopīgs mērķis – Jēzus Kristus. Svarīgi ir katram jaunietim nepazaudēt Dievu savā dzīvē, nepakļauties ļaunā gara kārdinājumiem, bet lūgt Kristus palīdzību, lai visi kopīgi virzītos uz debesu svētlaimi, turklāt redzot to, ka ir tik daudz tādu pašu jaunu cilvēku, kas ir pilnīgi gatavi dzīvot saskaņā ar Kristus mācību un ka jebkuram cilvēkam ir dota iespēja kļūt svētam.

Sem. Mārtiņš Kārklis
Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze