Menu:
MĀSA Klāra TereZina svinĒJA dzīves 90 gadu jubileju

„Palieciet Manī, un Es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja nepaliek pie vīna koka, tā arī jūs ne, ja nepaliksiet Manī. Es esmu vīna koks, bet jūs zari. Kas paliek Manī un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nekā nespējat darīt” ( 15, 4-5).

2013. gada 21. decembrī Rēzeknes Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu klostera mājā tika svinēta īpaša pateicības Svētā Mise. Tā bija veltīta māsas Klāras Terezinas (Clara Theresina) dzīves 90 jubilejai. Svēto Misi celebrēja Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Savā uzrunā viņš īpaši uzvēra to, cik svarīgi ir visā savas dzīves garumā paklausīt Dievam un pildīt Viņa baušļus. Kalpojot Dievam, klosterī, māsa ir pavadījusi 66 savas dzīves gadus.

Māsa Klāra Terezina (Genovefa Lovnika) ir dzimusi 1923. gada 20. decembrī Prezmas draudzē. 24 gadu vecumā iestājās Nabadzīgā Bērna Jēzus klosterī . Ieģērbšanas ceremonijā, kad tiek saņemts klostera apģērbs un jaunais vārds, priekšniece esot teikusi, ka mās būs „kā bumbiņa Bērna Jēzus rokās”. Turpmākā māsas dzīve parādīja šo vārdu zīmīgumu.   Klosterī viņa iestājās Rīgā, pēc tam, kad padomju vara māsas padzina no klostera, visām nācās doties uz Aglonu, līdz 1960. gada maijā oficiāli tika slēgts arī šis klosteris. Māsa Klāra Terezina kopā ar vēl trim māsām, kādu laiku dzīvoja „Rāznā” un strādāja dārzniecībā. Tad ilgus gadus pavadīja Līvānos, kur darbojās klostera virtuvē, dārzā un kopa slimās māsas. Pēc tam vairākus gadus dzīvoja Daugavpilī un nu jau vairākus gadus savu kalpojumu turpina Rēzeknē, kur arī sagaidīja savu skaisto dzīves jubileju. Tagad māsas dienas kārtībā ir vairāk brīvā laika, kuru viņa var izmantot lasot Svētos Rakstus un klausoties Latgales Radio.

Pāri visam, viņa katru dienu daudz lūdzas un cenšas apmeklēt baznīcu, lai piedalītos Svētajā Misē un būtu kopā ar Dievu. Tādā veidā viņa mēģina izpildīt kongregācijas dibinātājas vēlējumu: „Ak, ja mēs zinātu, cik svarīgi ir tas, lai mēs bez vilcināšanās, pilnīgi un pavisam sevi dāvātu Kungam, lai mēs meklētu Viņu vienīgo, dzīvotu Viņa priekšā, paliktu ar Viņu, pie viņa būtu vienmēr, lai mīlētu Viņu vienīgo!” Māsa Klāra Terezina dzīvo paļāvībā un Dieva žēlsirdību, priecājas par visu ko Dievs viņai dod un gaida tikšanos ar Kungu mūžībā.

   

     Ievietots: 12:09, 26. 12. 2013.                                                      Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas


 
Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze