Menu:

40 stundu dievkalpojuma noslēgums aglonas bazilikā

2015. gada 26. maijā, trešajos Vasarsvētkos, Aglonas bazilikā noslēdzās 40 stundu dievkalpojums. Noslēguma svēto Misi svinēja apustuliskais sūtnis Baltijas valstīs V. E. arhibīskaps Pedro Lopess Kintana.

Nuncijs savā uzrunā uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi  aizvadīt savu dzīvi Kunga priekā un dāvāt šo prieku līdzcilvēkiem, īpaši tiem, kuri vēl nav pieredzējuši patieso prieku, to prieku, ko cilvēka sirdī ielej Svētais Gars. Tāpat Viņa Ekselence uzsvēra un pauda prieku par to, ka, ikreiz apmeklējot Rēzeknes - Aglonas diecēzi, viņu patīkami pārsteidz latgaliešu dzīļā un neuzspēlētā ticība, kura ir iesakņojusies cilvēku identitātē un par kuru tie nekaunas.

Pēc svētās Mises visi klātesošie vienojās Vissvētākās Jaunavas Marijas godam veltītās litānijas dziedāšanā un euharistiskajā procesijā, pēc kuras pāvesta sūtnis deva svētību ar Vissvētāko Sakramentu, kā arī savu apustulisko svētību.

    
    Ievietots: 11:17, 27.05.2015.                                                                                             radieceze.lv
Copyright © 2013-2015 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze