Menu:

aglonas bazilikā viesojas
apustuliskais nuncijs baltijas valstīs


2014. gada 10. jūnijā, trešajos Vasarsvētkos, Aglonas bazilikā noslēdzās 40 stundu dievkalpojums. Šogad noslēguma svēto Misi svinēja nesen nominētais apustuliskais sūtnis Baltijas valstīs V. E. arhibīskaps Pedro Lopess Kintana, kurš pirmo reizi apmeklēja Aglonas baziliku, kā arī Rēzeknes - Aglonas diecēzi.

Svētajā Misē piedalījās arī V. E. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, kurš dievkalpojuma sākumā aicināja lūgt Dievu Svēto Garu, lai Viņš vada un sniedz savu palīdzību gan jaunajam pāvesta sūtnim, gan arī ikvienam ticīgajam.

Nuncijs savā uzrunā vērsās pie trijām klātesošo grupām: priesteriem, svētās Mises laikā iestiprinātajiem un visiem ticīgajiem. Priesteriem Viņa Ekselence atgādināja, cik svarīgi ir izturēt līdz galam, cienīgi pildīt savu kalpojumu un ka, lai to varētu veiksmīgi darīt, vienmēr ir jālūdz Dieva Svētā Gara dāvanas. Iestiprinātajiem viņš atgādināja misiju, ko viņi caur šo sakramentu saņēma, proti, garīgi augt, pilnveidoties un kļūt par Kristus lieciniekiem pasaulē. Savukārt ikvienu ticīgo arhibīskaps mudināja nekad nepagurt lūgšanā.

Pēc svētās Mises visi klātesošie vienojās Vissvētākās Jaunavas Marijas godam veltītās litānijas dziedāšanā un euharistiskajā procesijā, pēc kuras pāvesta sūtnis deva svētību ar Vissvētāko Sakramentu.


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze