Menu:

 

ADVENTA VAINAGU SVĒTĪŠANA „KOLNASĀTĀ”

Pirmajā Adventa svētdienā, uzsākot kluso gaidīšanas laiku, Franča Trasūna muzejā „Kolnasāta” notika svinīgs pasākums, kura viens no viesiem bija arī Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.

Uzrunājot klātesošos, bīskaps aicināja šo laiku izdzīvot kā patiesu gaidīšanas laiku. Kā laiku, ko veltīt nevis steigai vai arī rūpēm par materiālām lietām, bet gan to veltīt savas dvēseles patiesajām ilgām, jo katrā cilvēkā mājo dabiska tiekšanās pretī Dievam, kuru mēs nereti cenšamies ignorēt.

Ekselence aicināja arī veltīt vairāk laika garīgās literatūras lasīšanai, sirsnīgai lūgšanai un klusai apcerei, kā arī neaizmirst par grēksūdzi un Sv. Mises apmeklēšanu.

Bīskaps akcentēja arī to, ka Adventa laika dievkalpojumos tiek lasīti izvilkumi no sv. apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatas, kas iezīmē, ka, tāpat kā jūdi gaidīja Pestītāja dzimšanu tajā laikā, tā arī mums ir nemitīgi jāgaida sava Pestītāja otrreizējā atnākšana pasaules beigās. Un tas vēl vairāk mūs mudina attīrīt savas dvēseles, lai mēs varētu cienīgi sagaidīt ne tikai Viņa Dzimšanas svinības, bet arī savu personīgo satikšanos ar Dievu laiku beigās.

 

Vēlāk tika pasvētīti Adventa vainagi, kā arī klātesošais mākslinieks stāstīja par vainagu tapšanu, kā arī izcelsmi un vēsturi.Ievietots: 17:45, 01.12.2013.                                                                                          radieceze.lv


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze