Menu:


advents - tas ir laiks labiem darbiem

,,Atcerieties pavadīt kādu laiku ar saviem mīļajiem, jo viņi nebūs ar jums mūžīgi.
Atvēliet laiku mīlestībai, atvēliet laiku sarunām, atvēliet laiku pārdomām.”(Džodžs Karlins)

 

Advents ir labo darbu laiks, kad ikviens aicināts vairāk izrādīt žēlsirdību un mīlestību saviem līdzcilvēkiem. Ir nepieciešams vērīgāk paraudzīties apkārt, atbalstīt tos, kuriem visvairāk kā trūkst. Dāvāt siltu smaidu, labu vārdu, apskāvienu kādam, kas nesaņem pašu nepieciešamāko – mīlestību, jo tā ir vienīgais dārgums, ko  var dāvināt no sirds un par ko nemaksāt  ne centa.

 

Šī gada 16. decembrī Bērnu sociālo pakalpojumu centrā viesojās V. E. Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis un Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolēni, vecāki, Jēzus Sirds katedrāles pārstāvji – grupa 20 cilvēku sastāvā, lai tur piedalītos labdarības pasākumā.

 

Šajā iestādē tiek sniegti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bāreņiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā. Šobrīd Rēzeknes centrā atbalstu saņem 22 cilvēki.

 

Ģimenē iegūstamo, protams, nespēj kompensēt tikai materiāli nodrošināta vide. Rēzeknes centra vadība, atbalsta kolektīvs ļoti daudz rūpējas, lai bērni justos labi, lai apgūtu nepieciešamās dzīves prasmes un iemaņas, uzlabotu sociālās funkcionēšanas spējas. Pasākumā bija jūtama ļoti sirsnīga atmosfēra.

 

Bīskaps, uzrunājot  klātesošos, akcentēja  kristības vērtību, skaidrojot par Dieva Tēva plānu, Jēzus misiju  uz zemes.  Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolēni un skolotājas bija sagatavojuši  leļļu teātri ,,Dievs dāvā pasaulei Pestītāju”, kopā ar Bērnu sociālo pakalpojuma centra bērniem dziedāja dziesmas. Katoļu skolas un katedrāles pārstāvji bija sagatavojuši dāvaniņas, kas tika pasniegtas centra iemītniekiem. Bīskaps pastāstīja arī par kaladu jeb oblāšu nozīmi, to laušanas tradīcijām. Visi klātesošie saņēma kaladas, pēc tam arī Dieva svētību.

 

Cerams, ka kopīga sadarbība būs arī turpmāk. Labdarības pasākuma dalībnieki guva jaunu pieredzi, priekšstatus par bērnu dzīvi ārpus ģimenes. Iespējams, tā būs viela pārdomām par ģimeni kā vērtību, par vecāku atbildību, pienākumiem bērnu audzināšanā, izglītošanā. Citu cilvēku sāpes redz bieži, bet reti aizdomājas par to, kā varētu kaut ko mainīt. Varbūt  pietiek kaut vai ar labiem vārdiem, sirsnīgu skatienu, uzmundrinošu smaidu.  

 

Protams, nav iespējams palīdzēt visiem pasaules cilvēkiem, tomēr, vēršoties kaut tikai pie  viena no tiem, varētu veidot  pasauli daudz  laimīgāku. Nav iespējams nodzīvot mūžu otra vietā, taču var mēģināt saprast, kā viņš jūtas un to kaut emocionāli  atbalstīt.

 

,,Vakardiena ir pagājusi. Rītdiena vēl nav atnākusi. Mums pieder tikai šodiena. Sāksim tagad. (..) mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību. ”(Māte Terēze no Kalkutas)Teksts: L. Klepere
Foto: I. Proveja

    Ievietots: 18:38, 22.12.2016.  


Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze