Menu:


PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA XXVI SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Šis svētdienas Evaņģēlija fragmenta konteksts ir pieaugošā spriedze starp Jēzu un jūdu reliģiskajiem līderiem. Jēzus ir ieradies Jeruzaleme un apgāzis naudas mainītāju galdus svētnīcā. Viņš ir piesaistījis reliģisko autoritāšu uzmanību: augstie priesteri un tautas vecākie jautā Jēzus, kas ir Viņa autoritātes avots. Jēzus atsakās šiem līderiem nosaukt savas autoritātes avotu. Tā vietā caur šodien dzirdēto līdzību Jēzus uzdod jautājumu priesteriem un vecākajiem. Reliģisko līderu atbilde ir pareiza, bet tā atklāj viņu pašu kļūdu, jo viņi neieklausījās Jāna Kristītāja aicinājumā, un viņu nespēju atpazīt Dieva valstību.

 

Situācija, par kuru runā Jēzus, ir ļoti vienkārša. Saņēmuši no sava tēva to pašu uzdevumu, viens dēls savu nepaklausību pauž vārdos, bet vēlāk paklausa darbos; otrs dēls paklausa vārdos, bet izrāda nepaklausību savos darbos. Jēzus uzdotais jautājums ir tiešs: ,,Kurš no abiem izpildīja tēva gribu?” ikviens piekristu, ka ,,darbi runā skaļāk par vārdiem” un k, pat ja viņa vārdi bija nepaklausīgi, dēls, kurš izpildīja uzdoto darbu, izpildīja tēva gribu.

 

Arī Jēzus secinājums ir tiešs. Augstie priesteri un tautas vecākie, tie, kuri visbiežāk runā par Dievu, nerīkojas saskaņā ar saviem vārdiem. Viņi neatsaucās Jāņa Kristītāja aicinājumam nožēlot un izmainīt savu sirdi. Jāņa vēstījumu uzņēma tie, no kuriem to vismazāk varētu sagaidīt: muitnieki, netikles un citi grēcinieki. Savu darbu dēl šie grēcinieki ieies Dieva valstība pirms augstajiem priesteriem un tautas vecākajiem.

 

Arī mums Jēzus varētu uzdot šādu jautājumu: Vai mūsu vārdi norada uz paklausību Dievam? Dievs vēlas pilnīgu atgriešanos no visas sirds un lai mūsu darbi (kā arī vārdi) liecinātu par mūsu mīlestību uz Dievu. Amen.


    Ievietots: 11:14, 29.09.2017.                                                                                             radieceze.lv

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze