Menu:


PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA XXVIII SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Uzreiz pēc reliģisko līderu kritizēšanas līdzībā par vīna dārza strādniekiem pagājušās svētdienas Evaņģēlija fragmentā, Jēzus stāsta vēl vienu līdzību. Arī tā tiek adresēta augstajiem priesteriem un tautas vecākajiem.

 

Līdzībā par kāzu svinībām Jēzus stāsta par debesu valstību, kā simbolu lietojot kāzu mielastu. Šīs svētdienas pirmajā lasījumā no pravieša Isaja grāmatas un tam sekojošajā psalmā Kunga labestība ir attēlota kā labs ēdiens un vīns. Jēzus klausītāji zināja, ka kāzu svinības ir Dieva pestīšanas simbols, un viņi sevi uzskatīja par aicinātajiem viesiem. Šīs līdzības konteksts ir pieaugošā spriedze starp Jēzu un jūdu reliģiskajiem līderiem Jeruzalemē. Spriedze pieaug Evaņģēlija fragmentos, ko lasījām divās pagājušajās svētdienās un patiesībā tā turpinās pieaugt vēl dažu nākamo svētdienu lasījumos.

 

Jēzus stāstītā līdzība ir vienkārša. Ķēniņš izsūta savus kalpotājus, lai tie saaicina viesus uz svinībām, ko viņš gatavo savam dēlam. Klausītāji, iespējams, bija pārsteigti, ka pirmie uzaicinātie atteicās no ielūguma. Kurš gan atraidītu ķēniņa uzaicinājumu? Tiek izsūtīti citi kalpotāji. Atkal klausītājiem par pārsteigumu daži aicinātie ignorē ielūgumu. Daži no viņiem iet vēl tālāk, uzbrūkot un nogalinot kalpotājus. Ķēniņš atriebjas šiem slepkavām, nopostot un nodedzinot viņu pilsētu.

Kādēļ daži aicinātie nogalināja ķēniņa sūtīties kalpotājus? Varbūt ķēniņš bija tirāns, par ko liecinātu pilsētas nopostīšana un atriebšanās. Tomēr, ja mēs vadāmies pēc šāda uzskata, tad šāda alegorija ir šķietami par kaut ko citu, nevis debesu valstību. Drīzāk pilsētas nopostīšana ir spēcīgs simbols Jeruzalemes nopostīšanai, ko izdarīja romieši 70. gadā un kas Mateja audiencei bija svarīgs notikums.

 

Kad aicinātie viesi tiek atzīti par necienīgiem ierasties ķēniņa kāzu svinībās, viņš sūta kalpotājus saaicināt visus, ko sastaps ceļā. Viesi ierodas, bet izrādās, ka ķēniņa aicinājuma pieņemšana nes sev līdzi noteiktas prasības. Viesis, kurš nebija tērpies atbilstošā kāzu tērpā tiek padzīts no svinībām. Mums tiek atgādināts, ka, lai gan daudzi ir aicināti uz debesu valstību, tomēr ne visi spēj atbilst tās prasībām. Dievs mūs aicina uz savām svinībām, sniedzot mums pestīšanu. Viņš tikai prasa, lai mēs nožēlotu savus grēkus.

 

Ar līdzībā iekļauto vēstījumu Jēzus brīdina pret ekskluzīviem uzskatiem par debesu valstību. Līdzība arī māca par pazemību. Tie, kuri uzskatīja, ka viņi ir aicinātie viesi, sapratīs, ka ir noraidījuši ielūgumu un ka viņu vietā ir uzaicināti citi. Pieņemt uzaicinājumu nozīme pieņemt arī prasības. Dievs vēlas, lai mēs pilnībā pārveidojamies un pieņemam Viņa žēlsirdību.

    Ievietots: 11:22, 13.10.2017.                                                                                             radieceze.lv
 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze