Menu:


PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA XXI SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Ir svarīgi lasīt šīsdienas un nākamās svētdienas Evaņģēlija fragmentus kā viena stāsta divas daļas. Šie fragmenti ir pavērsiena punkts Mateja Evaņģēlijā. Šajā svētdienā mēs lasām, ka Jēzus nosauc Sīmani Pēteri par klinti, uz kuras Viņš cels savu Baznīcu. Nākamajā svētdienā mēs lasīsim, ka Jēzus to pašu Sīmani Pēteri nosauc par ,,sātanu”, kad tas negatīvi reaģē uz Jēzus pravietojumu par savām ciešanām un nāvi.

Šodienas fragmentā Jēzus jautā saviem apustuļiem, ko cilvēki saka par Viņa identitāti. Apustuļi norāda, ka vairums cilvēku tic, ka Jēzus ir Izraēla pravietis. Tad Jēzus jautā saviem apustuļiem, ko viņi domā, kas Viņš ir. Sīmanis Pēteris atbild, sakot, ka Jēzus ir Mesija, Dieva Dēls.

Jēzus atzinīgi novērtē Pētera ticības apliecinājumu, norādot, ka tas ir nācis no Dieva. Pētera atbildes dēļ Jēzus viņu nosauc par ,,klinti”, uz kuras Viņš cels savu Baznīcu. Tā ir vārdu spēle ar vārdu Pēteris, kas grieķiski nozīme klints. Tad Jēzus Pēterim dod īpašu autoritāti, simbolisku debesu valstības atslēgu. Pēterim agrīnajā kristiešu kopienā bija liela loma kā pārstāvim un līderim.

Jēzus identitātes atpazīšana šodienas Evaņģēlija fragmentā tiek pasniegta kā Dieva atklāsme. Tas būs pretrunā ar Jēzus pārmetumiem Pēterim nākamās nedēļas Evaņģēlijā. Kad Pēteris noraida Jēzus pravietojumu par savām ciešanām un nāvi, Pēteris tiek nosaukts par tādu, kas nedomā to, kas ir Dieva, bet gan to, kas ir cilvēka.

Termina Baznīca lietošana šajā fragmentā ir viena no trijām reizēm, kad šis vārds ir minēts Mateja Evaņģēlijā. Pēteris šajā fragmentā tiek nosaukts kā Baznīcas pamats, tā ir privilēģija, kas viņam tiek dota, jo Viņš atpazina Jēzus identitāti. Arī mūsdienās Baznīca turpina balstīties uz ticību, ka Jēzus Kristus ir Kungs. Amen.

    Ievietots: 22:17, 26.08.2017.                                                                                             radieceze.lv

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze