Menu:


PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA XXIX SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Šīs svētdienas Evaņģēlija fragmentā Jēzus un jūdu reliģiskie līderi turpina Jeruzalemē apmainīties ar jautājumiem un izaicinājumiem. Šoreiz farizeju un herodiešu sekotāji cenšas ievilināt Jēzu slazdā, jautājot par nodokļu maksāšanu.


Matejs norāda uz neierastu sadarbību starp farizejiem un herodiešiem. Herodieši atbalstīja Herodu Antipasu, kurš bija jūdu politiskais līderis un kurš sadarbojās ar romiešiem. Šāda sadarbība prasīja uz Mozus likuma ievērošanu raudzīties ne tik stingri. Farizeji, savukārt, mācīja ļoti skrupulozu Likuma ievērošanu un bija kategoriski pret romiešu okupāciju. Herodieši bija par nodokļu maksāšanu, bet farizeji pret. Abas šīs grupas jautā Jēzum, lai redzētu, kuru pusē Viņš nostāsies. Ja Jēzus būs farizeju pusē, Viņš sevi padarīs par romiešu ienaidnieku. Ja Viņš atbalstīs herodiešu viedokli, tad būs pret jūdu tradīcijām.

 

Jēzus atbilde uz šo mēģinājumu Viņu ievilināt lamatās atklāj viņa jautātāju viltību. Jau ar pirmajiem izteiktajiem vārdiem Jēzus parāda, ka ļoti labi apzinās, ko viņi cenšas panākt. Jēzus palūdz romiešu monētu, ko viņam arī uzreiz pasniedz. Tā visdrīzāk nāca no herodiešu rokām, bet farizeji apliecināja, ka ir gatavi pieņemt kompromisu. Jēzus jau iepriekš ir atklājis, ka farizeji ir liekuļi.

 

Jēzus savā atbildē virzās soli tālāk. Viņš lūdz, lai jautātāji apskata monētu. Piekrītot, ka uz monētas ir ķeizara attēls, Jēzus viņiem saka, ka tai ir jāpieder ķeizaram. Izvairoties no jautājuma par likumību, Jēzus atbild ar vienkāršu loģiku. Tad, turpinot, Jēzus saka, ka viņu pienākums ir arī dod Dievam to, kas pieder Dievam.

 

Jēzus atbilde herodiešiem un farizejiem atklāj ētikas normas, ko savā dzīvē būtu jāpieņem arī kristiešiem. Tā mums atgādina, cik svarīgi ir izmantot lietas, atbilstoši to nolūkam. Vai mēs nereti nepieķeramies pasaulīgajām lietām un tām neveltām, laiku, mīlestību un cieņu vairāk nekā Dievam, kuram patiesībā tas viss pienāktos?


    Ievietots: 15:06, 20.10.2017.                                                                          radieceze.lv

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze