Menu:


PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA XV SVĒTDIENA

Dienas lasījumi


Šodien mēs sev jautājam: kā es pieņemu Dieva Vārdu? Jēzus sniedz mums līdzību un tās skaidrojumu, kas ir aprakstīts šīs dienas Evaņģēlija fragmentā. Ir cilvēki, kuri nesaprot Dieva valstības vārdus, un ļaunais nāk un nozog to, kas bija iedēstīts viņu sirdīs. Varam cerēt, ka mēs neesam šajā grupa, lai gan varētu arī būt. Otrā grupa ir tie, kuri klausās un priecīgi nekavējoties to pieņem, bet, kad nāk grūtības, tikpat ātri atkrīt. Cerams, ka neesam arī šajā grupā. Ir arī cilvēki, kuri dzird Vārdu, bet tad nemiers un bagātību kārdinājums apslāpē Vārdu un tas nenes augļus. Arī šajā grupā varētu mēs ietilpt, bet cerams tā nav. Mēs vēlamies būt kā pēdējie minētie: cilvēki, kuri dzird Vārdu, to saprot un kuri nes augļus.

 

Patiesība ir tāda, ka dažādos dzīves brīžos mēs piederam pie katras no šim grupām. Jēzus nesaka šo līdzību, lai mūs nosodītu, bet gan lai aicinātu mūs mainīt savu dzīves veidu tā, lai mēs aizvien pastāvīgāk iekļautos pēdējā grupā: dzirdošajos, saprotošajos un augļus nesošajos.

 

Pirmajā lasījumā no pravieša Isaja grāmatas mēs lasām, ka Dieva Vārds pabeigs to, kam ir sūtīts. Tas var šķist automātiski. Tomēr drīzāk kā automātiski Dieva Vārds turpinās ar mums strādāt visu dzīvi, mēģinot mūs pietuvināt Kungam. Pietrūkst tikai mūsu sadarbības. Tam nebūtu mūs jāizbrīna. Gluži pretēji, sadarbībā ar Dieva Vārdu mums ir jāpaveic sava daļa: uzsākt garīgo cīņu nozīmē ar visu savu būtību apkarot to, kas ir pret Dieva Vārdu. Mūsu, kristiešu, dzīve ir cīņa pašiem pret sevi un kultūras vērtībām, kas nesaskan ar Dieva Vārdu.

 

Šīs svētdienas otrais lasījums ir no vēstules romiešiem un atklāj, ka patiesībā viss radītais alkst tikt pārveidotas jaunās radībās. Mūsos ir Svētā Gara augļi, bet tik bieži mēs neatsaucamies. Līdzīgi arī mēs ar visām radībām ceram pilnībā kļūt Dieva bērni.

 

Otrajā lasījumā ir skaidri teikt: mūsu miesa un dvēsele ir atpestītas. Mūsdienās bieži sastopami cilvēki, kuri uzskata, ka tikai mūsu dvēsele var tikt pestīta. Nē, tā nav! Mūsu ticība ir, ka gan miesa, gan dvēsele ir atpestītas. Tajā pat laikā mums arī ir jāiesaistās garīgajā cīņā kā ar dvēseli, tā arī ar miesu. Ne viss, pēc kā mēs alkstam, ir saskaņā ar Kunga gribu. Mums ir jācīnās, lai ļautu Dievam mūsos piepildīt savu gribu.

 

Tādēļ pateiksimies Kungam par Viņa mācību šajā dienā un turpināsim sagatavot savas dzīves, lai varētu pieņemt Dieva Vārdu un tam atbildēt. Amen.


    Ievietots: 21:13, 15.07.2017.                                                                                             radieceze.lv

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze