Menu:


PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA XVII SVĒTDIENA

Dienas lasījumi

Šī jau ir trešā svētdiena, kurā tiek lasīts fragments no Mateja Evaņģēlija 13. nodaļas. Šajās svētdienās mēs klausījāmies, ka Jēzus māca pūli par debesu valstību un dažas savas mācības izskaidro apustuļiem. Šajā svētdienā Jēzus piedāvā vēl trīs daudz īsākas līdzības.

 

Pirmajās divās līdzībās ir aprakstīta debesu valstības lielā vērtība. Pirmajā līdzībā Jēzus saka, ka debesu valstība ir kā apraksti dārgumi, kurus ir vērts iegūt, pat ja ir jāzaudē viss pārējais. Otrajā līdzībā debesu valstību ir salīdzināta ar ļoti vērtīgu pērli, lai kuru iegūtu, kāds gatavs pārdot visu. Ar šīm līdzībām Kristus māca, ka lai iemantotu Dieva valstību, mums ir jāliek lietā viss, kam mūsu dzīve ir kāda vērtība.

 

Trešā Jēzus stāstītā līdzība šīsdienas Evaņģēlijā atšķiras no iepriekšējām, tomēr atgādina līdzību par sējēju, ko dzirdējām pagājušajā svētdienā. Debesu valstība tiek pielīdzināta zvejai ar platu tīklu. Pēc zvejas labās zivis tiek paturētas, bet sliktās aizmestas prom, tātad pastarajā tiesā ļaunie un labie tiks nodalīti.

 

Šīs svētdienas Evaņģēlijs noslēdzas ar interesantu paziņojumu par Rakstu zinātāju, kurš debesu valstību izprot. Tiek lietota metafora: ,,Šis Rakstu zinātājs pielīdzināms namatēvam, kas no saviem krājumiem izņem jauno un veco.” (sal. Mt 13, 52) Rakstu zinātāji Jēzus laikā tika uzskatīti par ekspertiem Mozus likumā. Iespējams, Jēzus instruē pirmo kristīgo draudzi, kā interpretēt jūdu likumu, nemazinot Jēzus ,,jaunās” mācības cieņu. Jēzus mācība par debesu valstību neaizvieto jūdu tradīciju, tā to interpretē citādākā veidā.  


    Ievietots: 17:14, 25.07.2017.                                                                                             radieceze.lv

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze