Menu:PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA XIV SVĒTDIENA

Dienas lasījumi

Vai mēs spējam saskatīt Dieva klātbūtni citos? Vai spējam atpazīt, ka Dievs uz mums runā caur citiem? Vai mēs pamanām mūsu laika praviešus? Šodienas lasījumi aicina atvērt sirdis, prātus un visu savu būtību Dieva klātbūtnei citos.

 

Pirmajā lasījumā no pravieša Ezehiēla grāmatas Dievs sūta pravieti pie savas tautas. Mums ne vienmēr patīk ieklausīties praviešu vārdos. No otras puses, ne katrs, kurš runā, ir pravietis. Gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā skaidri saprotams, ka patiesam pravietim jārunā saskaņā ar Dieva, nevis cilvēku vārdiem.

 

 

Šis Svēto Rakstu vēstījums paliek nemainīgs no to sākuma līdz beigām. Tas vienmēr pieprasa, lai atmetam visas rūpes un pievēršamies vienīgi Dievam un Viņa sacītajam. Brīdī, kad sākam tiekties pēc sava labuma, pēc materiālās izaugsmes, saviem uzskatiem, mēs kļūstam Dievam neuzticīgi.

 

Arī otrajā lasījumā no apustuļa Pāvila otrās vēstules korintiešiem dzirdam Dieva Vārdu: ,,Tādēļ man patīk mani vājumi, nievāšanas, trūkums, vajāšanas un spaidi Kristus dēļ. Jo, kad vien esmu vājš, tad esmu spēcīgs.” (2 Kor 12, 10) Esam aicināti pieņemt Jēzus Kristus vārdus ar visu savu spēku un būtību. Arī tas ir pravietošanas veids. Jo vairāk mēs pieņemam Kristu un Viņam sekojam, jo vairāk mūsu dzīves liecina par Dievu un Viņa bezgalīgo mīlestību uz mums.

 

Šīs svētdienas Marka Evaņģēlija fragments atklāj izaicinājumu, ko sagādā noraidījums. Mums jāatceras, ka Ezehiēls parāda, ka nav būtiski, vai pravietis tiek atpazīts vai nē. Būtiski ir, ka viņš runā Dieva vārdus. Šīs svētdienas Evaņģēlija fragments norāda, ka patiesu pravieti varam noraidīt vienkārši tādēļ, jo neticam, ka Dievs var darboties caur vienkāršiem mūsu dzīves notikumiem un caur šķietami parastiem cilvēkiem.

 

Dievs vienmēr runā uz mums: caur citiem, caur notikumiem mūsu dzīvēs, caur Baznīcu, caur pasauli. Lai saprastu Dievu, vispirms jābūt vērīgiem pret Viņa atklāto Vārdu. Kad visa mūsu dzīve balstās Dieva Vārdā, mēs sākam atpazīt Viņa Vārdu arī citās dzīves jomās. Šodien Dievs aicina: ieklausieties praviešos! Atveriet savas sirdis, prātus un visu savu būtību. Dievs mūs mīl un vēlas ar mums sarunāties. Nenocietināsim šodien savas sirdis!

    Ievietots: 15:54, 06.07.2018.                                                                              radieceze.lv
 Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze