Menu:


PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA V SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Šajā svētdienā, turpinot lasīt Marka Evaņģēliju, uzzinām vairāk par Jēzus kalpojumu. Jēzus izdziedināja Sīmaņa sievasmāti, un viņa nekavējoties sāka apkalpot Jēzu un Viņa apustuļus. Jēzus izdziedināja arī daudzus citus, kas tika pie Viņa atnesti, izārstējot to slimības un izdzenot ļaunos garus. Kā redzam viscaur Marka Evaņģēlijā Jēzus neļāva ļaunajiem gariem runāt, jo tie zināja Viņa identitāti un būtu to atklājuši klātesošajiem.

 

Nākamajā rītā pēc šīs darbīgās dienas Jēzus atpūtās lūdzoties, bet Viņu iztraucēja Sīmanis un citi, kuri atnesa ziņu, ka daudzi Viņu meklē. Šajā brīdī Marka Evaņģēlijā sākam pamanīt Jēzus apustuļu iekšējā loka īpašo lomu – Viņi rīkojas kā starpnieki starp Jēzu un citiem cilvēkiem. Jēzus pasaka apustuļiem, ka viņiem ir jāatstāj Kafarnaumu, lai sludinātu citās vietās.   

 

Šodienas Evaņģēlija fragments noslēdz Jēzus kalpojuma raksturojumu: sludināšana, slimo dziedināšana, ļauno garu izdzīšana un došanas tālāk, lai turpinātu šo darbu citviet.   

 

Jēzus līdzcietība un slimo dziedināšana ir Dieva valstības zīme. Baznīca savā kalpojuma slimniekiem turpina paplašināt Kristus dziedinošo klātbūtni citiem. Slimnieku sakramentā Baznīca lūdzas par garīgu un fizisku dziedināšanu, grēku piedošanu un mierinājumu tiem, kuri cieš no kādas slimības.

 

Evaņģēlija fragmentā redzam arī lūgšanas svarīgumu Jēzus ikdienā. Jēzus pamodās agri no rīta, atstāja pūli un devās uz nošķirtu vietu, lai lūgtos. Kad mācekļi Viņu atrada, Jēzus sacīja, ka ir laiks doties tālāk. Lūgšanā Jēzus rada vadību un norādes no Dieva. Arī mums lūgšanā ir jānes savu lēmumu pieņemšana Dievam, lūdzot Viņa vadību un norādes mūsu dzīvēm.

    Ievietots: 15:52, 02.02.2018.                                                                              radieceze.lv
 Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze