Menu:

jēzus vissvētā sirds


Laiku sākumā, pirms radīšanas, eksistēja vienīgi Dievs. Dieva mīlestība bija vienīgā mīlestība, kas pastāvēja. Dieva mīlestība ir vienīgā mīlestība, kas pastāv arī tagad. Un Dieva mīlestība ir vienīgā mīlestība, kas pastāvēs mūžam. Mēs neesam radītāji, mēs esam vienīgi Dieva mīlestības saņēmēji un tālākdevēji un varam nodot tālāk vienīgi tik daudz, cik saņemam. Lai atklātu mums savu mīlestību, Dievs sūtīja savu vienīgo Dēlu. ,,Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums”. ( 1, 14) Jēzus ir Dieva mīlestības lielākā izpausme.  

Jēzus ir Dieva Dēls. Viņš ir arī Cilvēks, Marijas Dēls. Viņš runāja ar dievišķu autoritāti, bet cilvēciskā valodā. Viņš runāja sava laika vienkāršo cilvēku valodā par lietām, kas bija vissaprotamākās: par debesu putniem, lauka lilijām, par sējēju un sēklu, vīnu un vīnogulājiem. Kad Viņš vēlējās pateikt saviem apustuļiem, cik tie svarīgi, Viņš teica, ka viņi ir ,,pasaules gaisma” un ,,zemes sāls”. Un, kad Viņš vēlējās stāstīt  par Dieva mīlestību uz mums, Viņš runāja par sirdi – cilvēciskās mīlestības simbolu. Viņš teica, ka mums jāmācās no Viņa, kurš ir lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, un tā mēs radīsim mieru savām dvēselēm.

Jēzus laikabiedri pazina šo lēnprātīgo un pazemīgo Sirdi un zināja, ka tā pukst beznosacījuma mīlestībā uz viņiem. Vienkārši zvejnieki pameta savas laivas un tīklus un sekoja Viņam. Mācīti vīri sēdēja pie Viņa kājām, lai klausītos Viņa gudrībā. Muitnieks pameta savu naudas maiņas galdu un kļuva par Viņa mācekli. Pūlis sekoja Viņam vairākas dienas tik aizrautīgi, ka pat aizmirsa parūpēties par pārtiku. Un viņi visi ir iemantojuši mieru un atpūtu savām dvēselēm.

Nekad līdz šim Jēzus Vissvētās Sirds beznosacījuma mīlestība nav bijusi tik atklāta, kā tas ir mūsdienās. Mēs dzīvojam uz informāciju centrētā interneta sabiedrībā. Pastāv zināšanu kāre. Šī ,,infomānija” ir radījusi neticamu informācijas apjomu, kas var tikt saglabāts mazā silikona čipā un nosaukts pēc vēlēšanās. Informācijas milzīgais apjoms ir padarījis šo laikmetu par izpratnes, logo un simbolu laikmetu.

Jēzus Vissvētā Sirds ir Dieva uzticīgās mīlestības simbols. Tā mums atgādina, ka Dievs mūs mīl bez nosacījumiem ar mīlestību, ko mēs nevaram nopelnīt vai būt tās cienīgi. Viņš mūs mīl mūsu pašu dēļ, nevis par to, kādiem mums būtu jābūt vai kādi mēs varētu būt, bet tādus, kādi mēs esam: ar visām mūsu fiziskajām vājībām, psiholoģiskajiem untumiem un garīgajām neuzticībām.

    Ievietots: 09:18, 07.06.2018.                                                                           radieceze.lv

Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze