Menu:


GAVĒŅA LAIKA I SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Gavēņa I svētdienā katrā Evaņģēlija lasījumu ciklā tiek runāts par Jēzus kārdināšanu tuksnesī. Šis notikums ir minēts visos sinoptiskajos Evaņģēlijos – Mateja, Marka un Lūkasa – bet nav atrodams Jāņa Evaņģēlijā. Šogad lasām fragmentu no svētā Marka Evaņģēlija.

 

Salīdzinot ar Mateja un Lūkasa Evaņģēlijiem, Marka rakstītajā detaļu ir ļoti maz, ko redzam arī stāstā par Jēzus kārdināšanu. Marks atklāj vien to, ka Gars Jēzu aizveda uz tuksnesi un tur pēc četrdesmit dienām Viņš tika sātana kārdināts. Matejs un Lūkass paskaidro, ka, esot tuksnesī, Jēzus gavēja  un tad sātans Viņam piedāvāja trīs kārdināšanas, kuras Jēzus atraidīja, citējot Svētos Rakstus.

 

Katrā no sinoptiskajiem Evaņģēlijiem Jēzus kārdināšana seko Viņa kristīšanai. Jēzus atklātā dzīve un kalpojums Galilejā sākas pēc kārdināšanas. Marks sasaista Jāņa Kristītāja apcietināšanu ar Jēzus kalpojuma sākumu. Jēzus Dieva valstības sludināšana ir turpinājums Jāņa Kristītāja sludinātajam, tomēr tā ir arī pilnīgi kaut kas jauns. Kā Jēzus to sludināja, Dieva valstība iesākas, Dieva apsolījumu piepildīšanās laiks ir klāt.

 

Fakts, ka Jēzus tuksnesī pavadīja četrdesmit dienas, ir zīmīgs. Tas sasaucas ar četrdesmit gadiem, ko izraēlieši pēc iziešanas no verdzības Ēģiptē pavadīja tuksnesī. Arī pravietis Elija ceļoja četrdesmit dienas un naktis, dodoties uz Horebu, Dieva kalnu, kur viņu apmeklēja eņģelis. Pieminot šo notikumu svarīgumu, arī mēs ievērojam četrdesmit dienu Gavēņa laiku.

 

Marka Evaņģēlijā tuksnesī uzsākas Jēzus cīņa ar sātanu, beidzamā cīņa būs Jēzus pēdējās stundās uz krusta. Līdzīgi arī mūsu Gavēņa laika apņemšanās ir tikai sākums, sagatavošanās un spēku atgūšana turpmākajām cīņām, kuras sastapsim dzīves laikā. Gavēņa laikā Svētais Gars mudina atcerēties kristības dienā dotos solījumus, kuros mēs solījām atteikties no grēka un sekot Jēzum. Jēzum piekalpoja eņģeļi. Dievs arī mūs atbalsta cīņā pret grēku un kārdināšanu. Mēs gūstam panākumus šajā cīņa, jo Jēzus reizi par visām reizēm ir ar savu pestījošo nāvi uz krusta ir uzvarējis grēku.

    Ievietots: 14:18, 16.02.2018.                                                                              radieceze.lv
 Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze