Menu:

gavēņa IV svētdiena

Dienas lasījumi

Žēlsirdību pēc žēlsirdības! Gavēnis nav laiks, lai padarītu savu dzīvi smagāku un tādējādi izpelnītos Dieva mīlestību. Tāpat Gavēnis nav arī laiks būt labākam par kādu citu vai domāt, ka mana garīgā dzīve ir pārāka par kāda cita. Gavēnim ir jābūt sirsnīgam, patiesam un spēcīgam Kunga meklēšanas un Viņa žēlsirdības iepazīšanas laikam.

Šīs svētdienas pirmajā lasījumā no Hroniku otrajās grāmatas lasām par notikumiem Izraēlā un Jūdejā. Tautas līderi un arī pati tauta neklausīja Kungu un vairāk nebija ieinteresēti Dieva ceļu meklēšanā. Mēs nekad nedrīkstam uz to raudzīties kā tikai uz parastu vēstures faktu izklāstu. Patiesībā tā ir mūsu pašu vēsture. Mēs, ikviens no mums, esat piesaistījušies šīs pasaules labumiem. Nav būtiski, kam esam piesaistījušies, bet būtiski ir tas, lai kāda šī piesaistīšanās arī būtu, tā var mūs attālināt no Dieva, ja vien mēs skaidri nenosakām, ka Dievs  mums vienmēr ir pirmajā vietā.

Daudziem no mums ne vienmēr Dievs ir pirmajā vietā. Patiesībā mēs vēlamies likt Viņu pirmajā vietā, bet bieži izvēlamies citas vērtības. Izvēlēties Dievu nav tas pats, kā izvēlēties jauku mājdzīvnieku. Mēs izvēlamies  Dievu, izvēloties citas lietas, un nereti mēs pat nenojaušam par Viņa klātbūtni šīs izvēles brīdī, tāpēc Dievs nav pirmajā vietā.

 

Tieši tāpat notika arī Hroniku otrās grāmatas aprakstītajā notikumā. Tautas izvēles faktiski nebija vērstas pret Dievu, bet tās nebija veiktas kopā Viņu. Un arī mēs nereti rīkojamies līdzīgi.

 

Vēstulē efeziešiem un Jāņa Evaņģēlijā mēs atklājam Dievu, kurš ir vienmēr mums līdzās un vienmēr mūs meklē. Apustulis Pāvils savā vēstulē uzsver, ka Dievs mūs mīlēja un mīl pat tad, kad esam savu grēku dēļ pelnījuši nāvi. Nekas nav tik spēcīgs, lai varētu iznīcināt šo Dieva mīlestību uz mums, pat ne nāvīgs grēks, tomēr grēks mazina mūsu spēju atbildēt šai mīlestībai.

 

Evaņģēlists Jānis atgādina, ka Dievs sūtīja Jēzus nevis, lai Viņš pasauli tiesātu, bet gan, lai to atpestītu. Tātad Dievs nav ieinteresēts, lai mūs sodītu, bet gan vienmēr vēlas mūs izglābt.

 

Gavēnis ir laiks, lai apjaustu šo dziļo Dieva mīlestību uz mums. Laiks, lai atvērtu savas sirdis un saprast, ka Dievs mūs meklē. Neskatoties uz to, cik bieži mēs novēršamies no Dieva vai izvēlamies citas vērtības vai darbības, kas nav Dievs, Viņš vienmēr mīloši ir līdzās un aicina mūs dalīties Viņa mīlestībā. Ja mēs spētu aptvert šīs mīlestības lielumu, mēs visticamāk nomirtu aiz mīlestības. Mūs varētu arī biedēt doma, kā Dievs mūs var mīlēt tik ļoti, īpaši, ja mēs apzināmies, cik niecīga ir mūsu pašu mīlestība.

 

Pavadīsim šo Gavēņa laiku, lūdzot, lai Dievs atver mūsu sirdis, cerot, ka mēs spēsim saprast Dieva mīlestības neizmērojamību un sāksim tai atbildēt ik dienas aizvien uzticīgāk. Staigāsim pa gaismas ceļiem!


    Ievietots: 10:31, 09.03.2018.                                                                            radieceze.lv

Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze