Menu:


GAVĒŅA LAIKA  III SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Šīs svētdienas Evaņģēlija fragmentā lasām, ka Jēzus Jeruzalemes svētnīcā apgāž tirgotāju un naudas mainītāju galdus. Lai izprastu Jēzus rīcības svarīgumu, mums vairāk jāizprot tas, kas notika svētnīcas teritorijā. Dieva pielūgšana Jeruzalemes svētnīcā sevī ietvēra dzīvnieku upurēšanu, un tirgotāji dievlūdzējiem tos pārdeva. Naudas mainītāji mainīja Romas monētas ar imperatora tēlu uz svētnīcas monētām, kas bija nepieciešamas tās nodevas samaksai.

 

Jēzus rīcība svētnīcā ir minēta visus četros Evaņģēlijos un bieži tiek uztverta kā viena no tām, kas noveda Jēzu līdz apcietinājumam un piekalšanai krustā. Tomēr Jāņa Evaņģēlijā šis notikums Jēzus atklātās dzīves laikā ir minēts daudz agrāk nekā sinoptiskajos Evaņģēlijos. Jāņa Evaņģēlijā tas notiek uzreiz pēc Jēzus pirmā brīnuma kāzās Kānā.

 

Jāņa Evaņģēlijs mums ir jālasa ļoti piesardzīgi, īpaši tajā raksturotās Jēzus attiecības ar jūdaismu. Jāņa Evaņģēlijs tiecas atspoguļot lielāku spriedzi un naidīgumu starp Jēzu un jūdu autoritātēm nekā sinoptiskie Evaņģēliji. Šis Evaņģēlijs ir sarakstīts visvēlāk, un tā stāsts atspoguļo pieaugošo nodalīšanos starp jūdu un pirmo kristiešu kopienām. Tādēļ Jāņa Evaņģēlijā redzams lielāks uzsvars uz atšķirību starp kristietību un jūdaismu.

 

Atspoguļojot Jeruzalemes svētnīcas nopostīšanu, Jānis atsauc atmiņā to, ka Jēzus svētnīcu iztīrīja un uz šī stāsta pamata interpretē šo vēlāko notikumu. Jānis savai audiencei skaidro, ka pirmo kristiešu kopienai pielūgšana svētnīcā vairāk nav nepieciešama, jo to ir pārspējušas Jēzus ciešanas, nāve un augšāmcelšanās.

 

Pēc svētnīcas iztīrīšanas no tirgotājiem un naudas mainītājiem tauta prasīja zīmi Jēzus autoritātei veikt tik pārdrošu rīcību. Atbildot Jēzus pareģo savu nāvi un augšāmcelšanos. Visu Jāņa Evaņģēliju caurvij runa par zīmēm. Par zīmēm tiek saukti Jēzus brīnumi, un tauta vēlas šīs zīmes kā pierādījumu Viņa autoritātei. Šeit mēs redzam ka zīme pēc būtības būs Jēzus ciešanas, nāve un augšāmcelšanās.

 

Gavēņa laikā mēs pārdomājam šo zīmju nozīmi mums un pasaulei. Šo laiku mēs varam izmantot, lai pārdomātu mūsu lūgšanas un pielūgsmes kvalitāti. Lūgšanā mēs tiecamies padziļināt savas attiecības ar Kristu. Savā pielūgsmē līdz ar visu kopienu mēs pulcējamies, lai no jauna piedzīvotu Jēzus ciešanas, nāvi un augšāmcelšanos un to nozīmi mūsu dzīvē. Kristus sola būt klāt tiem, kuri pulcējas, lai lūgtos.

 Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze