Menu:


VISSVĒTĀKĀ JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE


Dienas lasījumi

Pirmajos gadsimtos, kad Kunga dzimšanas svinības sāka svinēt 25. decembrī (jo sākotnēji to svinēja Epifānjas svētkos 6. janvārī) Kunga dzimšanas svētku oktāva (astotā diena) jeb 1. janvāris ieguva īpašu nozīmi.

 

Austrumu un lielākajā daļā Rietumu Baznīcu šajā dienā svinēja Marijas, Dieva Mātes, svētkus. Lai gan tie nebija izsludināti vispārējā Baznīcas liturģiskā gada kalendārā, daudzviet šajā dienā tika svinēti Kunga prezentācijas svētki, kuriem, saskaņā ar jūdu tradīcijām būtu jānotiek nedēļu pēc dzimšanas, tātad 1. janvārī.

Pārstrādājot liturģisko kalendāru Kunga prezentācijas svētki tika pārcelti uz citu dienu un, sekojot senajai praksei, 1. janvāris tika veltīts Dieva Mātei, kas arī kļuva par universāliem svētkiem visā Baznīcā.

 

Baznīca šo dienu uzskata par tik būtiski, ka ir noteikusi to, par obligātām svinībām, kurām ticīgajam ir pienākums piedalīties svētku dievkalpojumā. Šajā dienā mums tiek atgādināts, kāda loma Marijai ir bijusi mūsu pestīšanas plānā. Kristus piedzimšana bija iespējama tikai pateicoties viņas fiat: lai man notiek pēc tava vārda.

 

Dievmates godam veltītajā litānijā redzam, ka viņa tiek piesaukta dažādos titulos. Viens no pirmajiem tituliem, kādā kristieši godināja Jaunavu Mariju bija Theotokos – Dieva Nesēja. Šajos svētkos mēs viņu godinām kā Dieva Māti, jo, nesot Kristu, viņa nesa sev līdzi visu dievišķības pilnību.

 

Uzsākot jauno gadu, mums jāsmeļas iedvesma Dieva Nesējas nesavtīgajā mīlestība, kura nekad nevilcinājās pildīt Dieva gribu. Mēs ari paļaujamies uz viņas lūgšanām par mums, lai gadam paejot, mēs būtu kļuvuši līdzīgāki viņai. Marija, Dieva Māte, lūdz par mums!

 Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze