Menu:


ADVENTA I SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Ar Adventa pirmo svētdienu iesākas jauns liturģiskais gads. Svētdienu Mises lasījumi ir izkārtoti trīs gadu ciklos, katrā no tiem izgaismojot vienu no sinoptiskajiem Evaņģēlijiem – Mateja, Marka vai Lūkasa. Lasījumu no Jāņa Evaņģēlija ir integrēti visos trijos ciklos. Šī gada pirmajā Adventa svētdienā Baznīca iesāk lasījumu B ciklu, kurš mūsu vērību vērsies uz Marka Evaņģēliju. Šodien un nākamajā svētdienā Evaņģēlija lasījumi atklāj divus svarīgus Adventa vadmotīvus: Kunga atgriešanos laiku beigās un Jāņa Kristītāja veikto sagatavošanu Jēzus atklātajai dzīvei.

 

Šīs svētdienas fragments ir no nodaļas, kas ir tieši pirms Jēzus ciešanu apraksta Marka Evaņģēlijā. Vairākkārtīgi Rakstu zinātāju un farizeju izjautāts, Jēzus saņem jautājumu arī no saviem mācekļiem: Pētera, Jēkaba, Jāņa un Andreja, kuri vēlas detalizētāk zināt par Viņa pareģojumu par svētnīcas nopostīšanu. Jēzus atbild ar daudziem brīdinājumiem par grūtībām, ar kādām saskarsies mācekļi.

 

Šīs svētdienas fragments seko tieši visiem šiem brīdinājumiem. Jēzus uzsver nepieciešamību pēc vērīguma. Cilvēka Dēls atnāks nebrīdinot, tikai Tēvs zina īsto stundu. Mācekļus šajā laika nedrīkst sastapt nesagatavotus.

 

Pētnieki uzskata, ka Marka Evaņģēlijs tika sarakstīts apmēram ap laiku, kad romieši nopostīja Jeruzālemi mūsu ēras 70. gadā. Marka auditorija bija kristieši, kuri dzīvoja sarežģīta sociālā un politiskā laikā, dažādu konfliktu laikā. Iespējams, viņi bija sākuši saskarties ar vajāšanām kā Jēzus mācekļi. Šajā grūtajā laikā palīdzēja atsaukt atmiņā to, ka Jēzus šādas grūtības bija pareģojis. Pirmie kristieši smēlās spēku Jēzus brīdinājumā palikt nomodā, un šajos vārdos viņi rada veidu, kā izturēt ciešanas.

 

Šīs svētdienas Evaņģēlijs atgādina, ka Advents nav tikai sagatavošanās Baznīcas svinētajiem Kristus Dzimšanas svētkiem. Advents ir arī laiks sevis sagatavošanai Kristus otrreizējai atnākšanai godībā laiku beigās. Tāpat kā mācekļiem un Marka kopienas ticīgajiem, arī mums ir jāpaliek nomodā un modriem. Mūsu uzticība Dievam gan vieglos, gan grūtos laikos parāda, vai esam gatavi Cilvēka Dēla atnākšanai.

    Ievietots: 14:08, 01.12.2017.                                                                               radieceze.lv
 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze