Menu:

kristus vissvētā miesa un asinis

Mēs visi veidojam Baznīcu, kuras centrs un Galva ir Jēzus, kurš visā pilnībā ir klātesošs Vissvētākajā Sakramentā. Kristus Miesas un Asiņu svētkos mēs svinam šo Jēzus klātbūtni Euharistijā, kā arī to, ka Viņš ir visa centrs – mūsu Baznīcas, ticības un visas mūsu dzīves. 

Iespējams, ir grūti ticēt, ka maize un vīns pārvēršas par Jēzus Miesu un Asinīm, jo mēs šīs pārvērtības neredzam un nejūtam nekādas izmaiņas garšā. Šāda pārvēršanās bez redzamām izpausmēm pretojas loģiskai domāšanai, tāpēc savam prātam mums ir jāpievieno ticība. Kā apustulis Pāvils saka: ,,Kristīgajā dzīvē mēs virzāmies ticībā.” (sal. 2 Kol 5, 7) Mums jābūt pazemīgiem un atvērtiem tam, ka Dievs ik dienas veic brīnumu – euharistisko brīnumu.

Lai palīdzētu mums ticēt, laiku pa laikam Dievs ļauj notikt redzamiem euharistiskajiem brīnumiem, kad Misē konsekrācijas laikā maize redzami pārvēršas par miesu un vīns par asinīm. Daudzi šādi euharistiskie brīnumi kristietības 2000 gados ir notikuši dažādās pasaules malās un ir Baznīcas apstiprināti.

1263. gadā kāds priesteris no Prāgas devās svētceļojumā uz Romu, lai lūgtu Dievu stiprināt viņa ticību, jo viņš izjuta šaubas par savu aicinājumu. Ceļā uz Romu viņš piestāja Bolsenā, apmēram 70 km no Romas. Svētajā Misē, konsekrācijas brīdī paceļot hostiju, maize pārvērtās par miesu un sāka asiņot, asins lāses uzpilēja uz korporāla. Nākamajā gadā pāvests Urbāns IV iedibināja Jēzus Miesas un Asiņu svētkus. Asiņaino korporālu joprojām ir iespējams apskatīt Orvieto bazilikā, kas atrodas Romas ziemeļos.

Šis ir tikai viens no euharistiskajiem brīnumiem, bet to ir bijis daudz vairāk un tie ir skaidra atbilde uz jebkādām šaubām par Jēzus klātbūtni Euharistijā. Katrā svētajā Misē maizes un vīna zīmēs Jēzus nāk pie mums. Svētā Mise ir Jēzus mīlestības svinības. Viņa asinis mīlestībā lija par mums un Viņa miesa tika šaustīta, kronēta un piekalta pie krusta mūsu dēļ, un tieši tāpēc mēs vienmēr ar dziļu cieņu pieņemam Jēzu Euharistijā, lūdzot mūsu grēku atlaišanu. Tāpēc ir tik svarīgi katras svētās Mises sākumā lūgt Jēzus žēlsirdību, jo esam Viņa mīlestības tik necienīgi. Šī apņemšanās arī jāatjauno pirms Komūnijas pieņemšanas: ,,Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.” Pārdomāsim, cik izcils ir mirklis, kad pieņemam Jēzu Vissvētākajā Sakramentā, kad Jēzus ir mūsos, un mēs Viņā. ,,Kas ēd manu miesu un dzer manas asinis, paliek manī un es viņā” ( 6, 57).

Lai Jēzus Euharistijā vienmēr ir mūsu Baznīcas, mūsu ticības, kā arī visa mūsu dzīves centrs.

    Ievietots: 08:58, 31.05.2018.                                                                          radieceze.lv

Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze